Psichologo konsultacijos

  • Teikiame individualias psichologo konsultacijas gyvai ir per Skype, be išankstinės registracijos.
  • Pirmoji konsultacija nemokama, tolesnių tęstinių 7 konsultacijų kaina yra po 10 eurų.
  • Tęstinės konsultacijos teikiamos suaugusiems asmenims bei paaugliams nuo 16 metų, išgyvenantiems psichologines krizes ar susiduriantiems su sudėtingomis asmeninėmis situacijomis.
  • Esame atviri ir gerbiame kiekvieną žmogų, nepriklausomai nuo lyties ar lytinio tapatumo, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

Šiuo metu vykdome Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuojamą projektą ir nemokamai konsultuojame:

Tėvus, išgyvenančius vaiko netektį

Tėvus, kurių vaikai turi valgymo sutrikimų

Bandžiusių žudytis žmonių artimuosius

Taip pat teikiame nemokamas psichologo konsultacijas Švenčionyse.