Kas yra KĮC?

VšĮ „Krizių įveikimo centras“ (KĮC) – profesinės savanorystės pagrindu veikianti organizacija, kurioje teikiamos profesionalios psichologinio konsultavimo paslaugos. Savanoriaujantys psichologai, psichoterapeutai ir krizių įveikimo specialistai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms.

KĮC buvo įkurtas 2008 m. kaip Jaunimo psichologinės paramos centro dalis. Centro misija nuo pat pradžių buvo didinti psichologinės pagalbos prieinamumą psichologines krizes patiriantiems žmonėms visoje Lietuvoje. Nuo 2014 m. gruodžio centras veikia kaip savarankiška viešoji įstaiga.

Šiuo metu KĮC savanoriauja 40 specialistų, kurie yra sukaupę nemažą patirtį darbe su žmonėmis, išgyvenančiais psichologines krizes, santykių problemas, netektis ar galvojančiais apie savižudybę.

Esame atviri ir gerbiame kiekvieną žmogų, nepriklausomai nuo lyties ar lytinio tapatumo, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.